01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. Alle leden zijn gecertificeerd en zetten zich met passie in voor het behoud van het gebouwde culturele erfgoed. Om het erfgoed voor de toekomst te bewaren, zijn mensen nodig met kennis en ervaring. Om die reden zet de Vakgroep Restauratie zich ook al 40 jaar in voor het waarborgen van restauratiekwaliteit en het behoud van ambachtelijk vakmanschap. Naast restaureren, herbestemmen en onderhoud van erfgoed, houden de leden van de Vakgroep Restauratie zich ook bezig met duurzaamheidsopgaves. 
Lees onze missie, visie en kernwaarden.

Ledenvergadering november 2023

Vakgroep Restauratie bezoekt monumentale villa met allure aan Plein 1813 te Den Haag

Op vrijdag 24 november jl. was de Vakgroep Restauratie te gast bij een bijzonder project van gastheer Van den Bouwhuijsen in Den Haag. Op dit moment restaureren zij in opdracht van Main Capital Partners een monumentale villa aan het historische plein 1813 in Den Haag.
Lees verder.


Kwaliteitsketen monumentenzorg hapert

Rapport Kwaliteit in de monumentenketen, De keten is zo sterk als de zwakste schakel

Weersinvloeden, duurzaamheidseisen, nieuwe wetgeving en een uiterst krappe arbeidsmarkt trekken een grote wissel op de zorg voor onze monumenten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is een sterke restauratiebranche nodig, waarin de betrokken partijen – opdrachtgevers, overheden (gemeenten en provincies), (gespecialiseerde) aannemers, architecten - hun rol kennen en zijn toegerust om hun taken goed uit te voeren. De restauratieketen is echter verzwakt en de kwaliteit in de restauratie staat onder druk. Daarnaast verdient herbestemming van monumenten veel meer aandacht, omdat dit in belangrijke mate kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood. Herbestemmen gaat hand in hand met verduurzamen en levert zo ook een bijdrage aan klimaatdoelen.
Lees verder.

Restauratiekwaliteit in detail

Borgen van kwaliteit in de restauratie

Ons erfgoed is kwetsbaar. Als bij ingrepen fouten worden gemaakt, zijn die vaak onherstelbaar. De belangrijkste bestaansreden van de Vakgroep Restauratie, opgericht in 1980, is het borgen van restauratiekwaliteit. De Vakgroep stond aan de wieg van de beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen voor hoofdaannemers in de restauratie. De Stichting ERM beheert en ontwikkelt de richtlijnen in nauw overleg met de restauratiesector. Goed geregeld! Maar de praktijk is weerbarstig.
Lees verder.


Verbindende factor

De Vakgroep Restauratie kent de partijen die in de erfgoedsector actief zijn en treedt graag op als de verbindende factor tussen deze partijen. De Vakgroep is niet alleen een belangenbehartiger, maar ook een belangrijke gesprekspartner voor andere brancheverenigingen, overheden, politiek en onderwijs- en kwaliteitsinstellingen. De Vakgroep Restauratie hecht grote waarde aan het met elkaar optrekken, niet alleen met de leden onder elkaar, maar ook met partijen binnen de erfgoedsector. Door samen te werken, kunnen partijen binnen de erfgoedsector elkaar versterken en dat komt de kwaliteit en continuïteit van het gebouwde erfgoed ten goede.
→ Verbindende factor

Tekst loopt door onder foto.

Wat doen wij?

  • Waarborging van ambachtelijk vakmanschap door middel van onderwijs → Opleiden
  • Kwaliteitsborging binnen de erfgoedsector → Kwaliteit
  • Belangenbehartiging binnen de erfgoedsector en rijksoverheden → Belangen

De leden van de Vakgroep Restauratie kunt u inschakelen voor:

  • Restauraties, groot en klein & onderhoud (zowel kleinschalig als meerjarig)
  • Herbestemming naar een nieuwe functie
  • Duurzaamheid met behoud van monumentale waarden

De leden van de vakgroep Restauratie staan voor → Kwaliteit

Lid worden van de Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie behartigt de belangen van de aangesloten restauratiebouwbedrijven richting de politiek en de overheid, zodat de restauratiesector een gezonde bedrijfstak is en blijft. 

Heeft u interesse om zich aan te sluiten met uw bedrijf? Neemt u dan aub contact op met het secretariaat van de Vakgroep Restauratie: 033-465 9 465 of info@vakgroeprestauratie.nl