01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van erkende restauratiebouwbedrijven. Alle leden zijn gecertificeerd en zetten zich met passie in voor het behoud van het gebouwde culturele erfgoed. Om het erfgoed voor de toekomst te bewaren, zijn mensen nodig met kennis en ervaring. Om die reden zet de Vakgroep Restauratie zich ook al 40 jaar in voor het waarborgen van restauratiekwaliteit en het behoud van ambachtelijk vakmanschap. Naast restaureren, herbestemmen en onderhoud van erfgoed, houden de leden van de Vakgroep Restauratie zich ook bezig met duurzaamheidsopgaves. 
Lees onze missie, visie en kernwaarden.

Aafke van der Werf in 5 vragen


De Erfgoedstem zet onze voorzitter Aafke van der Werf, directeur van Vakgroeplid Koninklijke Woudenberg, in de spotlight. In vijf vragen vertelt Aafke over haar drijfveren en over de missie die zij vanuit de Vakgroep Restauratie uitdraagt: “Kwaliteit van ons erfgoed is afhankelijk van een heleboel schakels in een lange keten. Van opdrachtgeverschap en financiering, toezicht en regelgeving tot vakmanschap, ontwerp en uitvoering. Op al deze fronten loert het gevaar van wegvallen van kennen." 
Lees verder.

Vakgroep Restauratie bij 750 jaar Gouda

Op vrijdag 24 juni jl. vond de ledenvergadering van de Vakgroep Restauratie plaats. Gastheer Den Hoed Aannemers uit Bergambacht ontving de leden gastvrij in Gouda. In deze vergadering mochten we ons nieuwste Vakgroep-lid Salverda Bouw uit ’t Harde verwelkomen. Met hun lidmaatschap komt het ledenaantal uit op 48. Op naar de 50 leden! Na de vergadering voegden de ouderlieden (gepensioneerde oud-leden) zich bij het gezelschap.
Lees verder bij Berichten.

Monumenten verdienen kwaliteitsimpuls

Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten


Monumenten zijn van onschatbare waarde voor de leefomgeving. Ze hebben een zeldzaam maatschappelijk belang in het koppelen van verleden aan heden en zijn onmisbaar voor omgevingsidentiteit en beeldkwaliteit op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Hoe belangrijk ze zijn, wordt dezer dagen extra duidelijk, nu ze in de coronacrisis als gebouwde en groene iconen in stad en landschap door hun unieke uitstraling volop afleiding en ontspanning bieden. Maar, hoe staat het met de zorg voor het erfgoed? Uit onderzoek in opdracht van de de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), de Vakgroep Restauratie en het GA-platform Restauratie zijn zeven aanbevelingen gekomen om de kwaliteit in de hele keten te verbeteren. Lees verder.

Verbindende factor

De Vakgroep Restauratie kent de partijen die in de erfgoedsector actief zijn en treedt graag op als de verbindende factor tussen deze partijen. De Vakgroep is niet alleen een belangenbehartiger, maar ook een belangrijke gesprekspartner voor andere brancheverenigingen, overheden, politiek en onderwijs- en kwaliteitsinstellingen. De Vakgroep Restauratie hecht grote waarde aan het met elkaar optrekken, niet alleen met de leden onder elkaar, maar ook met partijen binnen de erfgoedsector. Door samen te werken, kunnen partijen binnen de erfgoedsector elkaar versterken en dat komt de kwaliteit en continuïteit van het gebouwde erfgoed ten goede.
→ Verbindende factor

Tekst loopt door onder foto.

Wat doen wij?

  • Waarborging van ambachtelijk vakmanschap door middel van onderwijs → Opleiden
  • Kwaliteitsborging binnen de erfgoedsector → Kwaliteit
  • Belangenbehartiging binnen de erfgoedsector en rijksoverheden → Belangen

De leden van de Vakgroep Restauratie kunt u inschakelen voor:

  • Restauraties, groot en klein & onderhoud (zowel kleinschalig als meerjarig)
  • Herbestemming naar een nieuwe functie
  • Duurzaamheid met behoud van monumentale waarden

De leden van de vakgroep Restauratie staan voor → Kwaliteit

Lid worden van de Vakgroep Restauratie

De Vakgroep Restauratie behartigt de belangen van de aangesloten restauratiebouwbedrijven richting de politiek en de overheid, zodat de restauratiesector een gezonde bedrijfstak is en blijft. 

Heeft u interesse om zich aan te sluiten met uw bedrijf? Neemt u dan aub contact op met het secretariaat van de Vakgroep Restauratie: 033-465 9 465 of info@vakgroeprestauratie.nl