Berichten

40 jaar Vakgroep: samenwerking & EIB-onderzoek #2

01-04-2020

De Vakgroep Restauratie heeft altijd rechtstreeks contact gezocht met beleidsbepalers in de monumentenzorg om de belangen van de leden voor het voetlicht te brengen. En met resultaat. Vanaf het begin zijn onze kernboodschappen: de noodzaak van continuïteit in subsidies om de werkgelegenheid op langere termijn te bewaken en het belang van het opleiden van restauratievaklieden. Om de kernboodschappen kracht bij zetten, laat de Vakgroep Restauratie vanaf 2000 gezamenlijk met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Restauratiefonds (NRF) het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) onderzoek verrichten naar de restauratieproductie in Nederland. Dit geeft inzicht in de stand van zaken in de monumentensector. Dit is de start van een met cijfers onderbouwd pleidooi voor een structureel overheidsbudget voor monumentenzorg. Het EIB voert in opdracht van de drie partijen in de daaropvolgende jaren met regelmaat nieuwe onderzoeken uit. De rapportages vinden hun weg naar bewindslieden en beleidsbepalers. Zo wordt in 2009 door de minister van OC&W, Ronald Plasterk, besloten tot modernisering van de monumentenzorg, waarin structureel budget voor monumentzorg wordt uitgetrokken.

40 jaar Vakgroep: hoe het begon #1

25-03-2020

Aan de wieg van de Vakgroep Restauratie stond Walter Kramer (1937 – 2010), zelfstandig architect met grote restauraties op zijn naam. Hij kwam op het idee dat het goed zou zijn wanneer restauratiebedrijven onderling contact zouden krijgen en een vorm van samenwerking zouden gaan ontwikkelen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was er sprake van een bovenmatige terugloop van restauratiewerk.Het besef dat monumenten continue zorg en aandacht behoeven, leidde in 1980 tot de oprichting van de Vakgroep. In 2005 verleende de Vakgroep aan Walter Kramer de eretitel ‘ridder’. 

Vakgroep Vakantie Quiz 2019: de antwoorden

27-08-2019

De afgelopen weken kon u meedoen aan de Vakgroep Vakantie Quiz 2019. Vier vragen over diverse monumenten in Nederland. Hieronder de vragen met de goede antwoorden (vet).

Vakgroep Restauratie bezoek landgoed Reuversweerd

24-04-2019

24-4-2019 | In het zonovergoten Brummen brachten de leden van de Vakgroep Restauratie onlangs, voorafgaand aan de ledenvergadering, een bezoek aan Landgoed Reuversweerd. Het landgoed kent een bijzondere maar ook tragische geschiedenis. De toenmalige eigenaar, baron van Sytzama, heeft de Tweede Wereldoorlog niet mogen overleven. Voor zijn vrouw was dit de reden om het landgoed voorgoed te verlaten en het huis te laten dichtspijkeren. Het huis heeft 72 jaar lang op slot gezeten tot het in 2017 een nieuwe eigenaar kreeg. Dat het huis er na 72 jaar nog staat, mag een wonder heten. Niet alleen de kwalitatief goede bouw heeft hiervoor gezorgd. Ook het feit dat er 72 jaar lang materiaal zich heeft opgehoogd achter de luiken waardoor de ramen zijn gesprongen, heeft ervoor gezorgd dat het huis optimaal heeft kunnen ventileren. Sinds 2017 wordt er hard gewerkt om het huis weer in haar oude luister te herstellen. Een uniek en bijzonder project van vakgroep-lid Bouwbedrijf Hoffman Beltrum.

Vakbeurs Monument 2019

08-04-2019

Op 14, 15 en 16 mei a.s. vindt de Vakbeurs Monument plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Deze drie dagen draait alles om het onderhouden, restaureren, verduurzamen of herbestemmen van een monument. De Vakgroep Restauratie nodigt u van harte uit om een kijkje te komen nemen. U kunt zich vooraf laten registreren voor gratis toegang. Dit kunt u doen door op de bijgevoegde relatiekaart te klikken op ‘Registreer nu’. Via de voorregistratie kunt u zich eveneens aanmelden voor een aantal seminars, presentaties en/of workshops. Een aantal seminars is in trek, dus wees op tijd met uw aanmelding!

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

025].jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg