Berichten

40 jaar Vakgroep: Samen optrekken voor het erfgoed #5

28-05-2020

De Vakgroep Restauratie hecht grote waarde aan met elkaar optrekken zowel binnen de vereniging als leden onder elkaar, als met partijen binnen de erfgoedsector. Door samen op te trekken, kunnen partijen binnen de erfgoedsector elkaar versterken. Dat komt de kwaliteit en de continuïteit van de monumentenzorg ten goede. 

40 jaar Vakgroep: Kwaliteitsborging en certificering #4

14-05-2020

Vanaf het begin stond de kwaliteit van restauratiewerk centraal bij de Vakgroep Restauratie. In 1992 besloot de Vakgroep werk te maken van een officiële erkenning in de vorm van een certificaat, wat leidde tot de mooie mijlpaal in 1997, toen de eerste ERB-certificaten konden worden uitgereikt aan de Vakgroep-leden. Daarna is er nog heel wat gebeurd op het gebied van kwaliteitsborging. Lees hier het proces van idee tot de huidige beoordelingsrichtlijn.

40 jaar Vakgroep: waken over restauratieonderwijs #3

30-04-2020

Het behoud van kennis en ambachtelijk vakmanschap is een speerpunt van de Vakgroep Restauratie. De restauratiesector is relatief klein, er dient voortdurend gewaakt te worden over de inhoud en het voortbestaan van de opleidingen. In de afgelopen 10 jaar zijn vrijwel alle gespecialiseerde restauratiebouwopleidingen uit het reguliere MBO-onderwijs verdwenen.

40 jaar Vakgroep: samenwerking & EIB-onderzoek #2

01-04-2020

De Vakgroep Restauratie heeft altijd rechtstreeks contact gezocht met beleidsbepalers in de monumentenzorg om de belangen van de leden voor het voetlicht te brengen. En met resultaat. Vanaf het begin zijn onze kernboodschappen: de noodzaak van continuïteit in subsidies om de werkgelegenheid op langere termijn te bewaken en het belang van het opleiden van restauratievaklieden. 

40 jaar Vakgroep: hoe het begon #1

25-03-2020

Aan de wieg van de Vakgroep Restauratie stond Walter Kramer (1937 – 2010), zelfstandig architect met grote restauraties op zijn naam. Hij kwam op het idee dat het goed zou zijn wanneer restauratiebedrijven onderling contact zouden krijgen en een vorm van samenwerking zouden gaan ontwikkelen. 

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

025].jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg