Rapport Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed

Drie belangrijke spelers in het restauratieveld: architecten, hoofd- en gespecialiseerde aannemers hebben gezamenlijk hun kijk op de monumentensector op papier gezet. Hoe ziet het stelsel er nu uit, welke richting gaat de monumentensector op, wat is de rol van alle partijen, hoe staat het met kwaliteit, vakmanschap en opleidingen? Geen eenvoudige vragen. De leden van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), het platform Gespecialiseerde Aannemers Restauratie en de Vakgroep Restauratie hebben zich gebogen over deze vragen en input geleverd voor het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’.

Jan van de Voorde heeft, in opdracht van de uitvoerende restauratiesector, een helder beeld weten te schetsen. Ook heeft hij duidelijk weergegeven op welke knelpunten architecten en bouwbedrijven in hun dagelijks werk stuiten. Veel van deze punten kunnen gezamenlijk worden opgelost. Daar bestaat ook grote bereidheid toe. Maar er zijn ook zaken waar we andere partijen bij willen betrekken. Conceptversies van het rapport zijn dus ook besproken met onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, de Federatie Instandhouding Monumenten en de Federatie Grote Monumentengemeenten.

De inventarisatie ligt er nu in de vorm van het rapport. In de komende tijd zullen we gezamenlijk de volgende stap zetten. De toekomstvisie begint vorm te krijgen. Bij deze roep ik alle partijen, die een concrete bijdrage willen en kunnen leveren, op om aan te haken. Gezamenlijk op ‘naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’.

069.jpg

068.jpg

067.jpg

066.jpg

065.jpg

064.jpg

063.jpg

062.jpg

061.jpg

060.jpg

059.jpg

058.jpg

057.jpg

056.jpg

055.jpg

054.jpg

053.jpg

052.jpg

051.jpg

050.jpg

049.jpg

048.jpg

047.jpg

046.jpg

045.jpg

044.jpg

043.jpg

042.jpg

041.jpg

040.jpg

039.jpg

038.jpg

037.jpg

036.jpg

035.jpg

034.jpg

033.jpg

032.jpg

031.jpg

030.jpg

029.jpg

028.jpg

027.jpg

026.jpg

025].jpg

025.jpg

024.jpg

023.jpg

022.jpg

021.jpg

020.jpg

019.jpg

018.jpg

017.jpg

016.jpg

015.jpg

014.jpg

013.jpg

012.jpg

011.jpg

010.jpg

009.jpg

008.jpg

007.jpg

006.jpg

005.jpg

004.jpg

003.jpg

002.jpg

001.jpg