Persbericht:
Bedrijven willen meepraten over erfgoedbeleid

Den Haag, 22 maart 2017 | Op dinsdagmiddag 21 maart jl. hebben de koepelorganisaties van de bedrijven, die werkzaam zijn in de monumentensector, aan Minister Jet Bussemaker het rapport “Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed” aangeboden. 

De Vakgroep Restauratie (restauratie-aannemers), de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA Platform Restauratie (gespecialiseerde aannemersbedrijven) hebben het rapport laten opstellen, met grote inbreng van de achterban, om de knelpunten in het monumentenstelsel in kaart te brengen. Dit zijn overigens knelpunten, waar niet alleen het bedrijfsleven de gevolgen van ondervindt, maar ook de monumenten zelf (en hun eigenaren). De inventarisatie van knelpunten is aan de Minister van OCW aangeboden, omdat zij eindverantwoordelijk is voor het monumentenstelsel en onlangs het initiatief heeft genomen voor een herijking van dit stelsel.

V.l.n.r. Job Roos (voorzitter VAWR), minister Jet Bussemaker, Flip van de Burgt (voorzitter Vakgroep Restauratie), Wim van der Maas (voorzitter Platform Gespecialiseerde Aannemers Restauratie).

De bedrijven in de sector maken zich zorgen over de continuïteit van het vakmanschap in de sector en vragen onder meer aandacht voor de opleidingen, de bewaking van de kwaliteit en een goede voorlichting aan monumenteneigenaren.

De oplevering van het rapport valt nagenoeg samen met het verschijnen van het OCW-plan “Erfgoed Telt”, waarin de Minister beschrijft op welke wijze en met wie de herijking van het monumentenstelsel zal worden aangepakt. De drie koepelorganisaties hebben de Minister aangeboden de marktsector als gesprekspartner in dit proces te willen vertegenwoordigen.

De koepelorganisaties zien verbeteringen in het monumentenstelsel op de volgende thema’s:

-       Meer duidelijkheid creëren in de rolverdelingen tussen overheden.

-       Stimuleren, sturen en toezien op kwaliteit.

-       Zekerheid bieden over beschikbare middelen.

-       Goede voorlichting bieden aan eigenaren.

-       Kennisoverdracht en –ontwikkeling, stimuleren van innovatie.

Achter deze thema’s schuilt volgens het rapport een 20-tal knelpunten, die bij de herijking aan de orde zouden moeten komen. Belangrijke knelpunten hebben betrekking op de kwaliteit, waar de marktpartijen de afgelopen jaren fors op hebben ingezet, maar hun inspanningen onvoldoende beloond zien worden. Het toezicht op de kwaliteit, in handen van gemeenten, is zeer wisselend van aard, waardoor ook bedrijven op de markt opereren, die helaas die kwaliteit niet leveren. Goed opdrachtgeverschap, ook voor particuliere monumenteneigenaren, moet worden gestimuleerd. 

De drie koepelorganisaties hebben bij de totstandkoming van het rapport intensief samengewerkt en hebben geconstateerd dat deze samenwerking moet worden voortgezet. Zij hebben de ambitie om, in een veranderende monumentenwereld met als stip op de horizon “het monument in 2040”, te komen met een visie op inhoudelijke thema’s als innovatie, duurzaamheid, herbestemming en samenwerking.

Download hier het rapport:
Naar een duurzame instandhouding van gebouwd erfgoed - def. 26 januari 2017.pdf

 

Voor informatie:
Vakgroep Restauratie, Agnes van Alphen, tel. 033-4659465 of 06-5573 1243

 

069.jpg

068.jpg

067.jpg

066.jpg

065.jpg

064.jpg

063.jpg

062.jpg

061.jpg

060.jpg

059.jpg

058.jpg

057.jpg

056.jpg

055.jpg

054.jpg

053.jpg

052.jpg

051.jpg

050.jpg

049.jpg

048.jpg

047.jpg

046.jpg

045.jpg

044.jpg

043.jpg

042.jpg

041.jpg

040.jpg

039.jpg

038.jpg

037.jpg

036.jpg

035.jpg

034.jpg

033.jpg

032.jpg

031.jpg

030.jpg

029.jpg

028.jpg

027.jpg

026.jpg

025].jpg

025.jpg

024.jpg

023.jpg

022.jpg

021.jpg

020.jpg

019.jpg

018.jpg

017.jpg

016.jpg

015.jpg

014.jpg

013.jpg

012.jpg

011.jpg

010.jpg

009.jpg

008.jpg

007.jpg

006.jpg

005.jpg

004.jpg

003.jpg

002.jpg

001.jpg