Vraag het de vakman: Verzakking monument

Vraag: Mijn monument verzakt doordat de houten funderingspalen zijn aangetast door houtrot. Wat moet ik doen? 

Antwoord

Uw monument zal opnieuw gefundeerd moeten worden. Voor een duurzame herfundatie raden wij de volgende stappen aan:

• Funderingsonderzoek, voor het vaststellen van de omvang van de paalrot.

• Sonderingsonderzoek, om onder meer de juiste fundatiediepte te bepalen.

• Funderingsberekeningen en -tekeningen laten maken.

• Paaltype kiezen (in overleg met de constructeur).

• Omgevingsvergunning aanvragen.

• Deskundig restauratiebedrijf in de arm nemen.

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via redactie@herenhuis.nl.

Er bestaan verschillende methodes voor heiwerk in/onder monumenten. De meest gebruikte is trillingvrij heien. Dit kan met een relatief kleine machine met een doorgangshoogte/breedte van 0,9 bij 2 meter, handig want de werkruimte is meestal beperkt. Afhankelijk van de berekende paalbelasting worden hiervoor een schroefinjectiepaal of een gedraaide buispaal gebruikt. Bijkomend voordeel is dat er geen gronduitvoer plaatsvindt. U kunt ook kiezen voor trillingarm heien, wat gebeurt met stalen buispalen. Dit is goedkoper, maar gaat gepaard met lichte trillingen. Deze methode is geschikt als die trillingen geen schade kunnen aanrichten aan het eigen gebouw en dat van eventuele buren.

Elk monument is anders. Een standaardoplossing voor herfundatie is er dus niet. Het algemene advies is om contact op te nemen met een gespecialiseerde restauratieaannemer.

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroeplid De Heeren Bouwmeester, www.deheerenbouwmeester.nl

Download het artikel hier.

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

025].jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg