Vraag het de vakman: Stelposten in offerte

Vraag: Waarom staan er stelposten of verrekenbare hoeveelheden in de offerte van mijn restauratieproject?

Antwoord

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via redactie@herenhuis.nl.

De opname van een werk wordt gedaan op basis van de visueel geconstateerde gebreken en de aanwezige gespecialiseerde kennis van monumentale gebouwen. Dan is het niet altijd mogelijk om de kosten voor alle onderdelen definitief in beeld te krijgen. Onderdelen zijn soms niet bereikbaar c.q. zichtbaar tenzij er destructief onderzoek plaatsvindt. Een stelpost, dat wil zeggen een schatting, wordt opgenomen als de werkelijke kosten nog niet exact duidelijk zijn. Als er tijdens de werkzaamheden meer bekend is over het onderdeel en de wijze van herstellen, kan men de daadwerkelijke kosten verrekenen met de geschatte kosten (de stelpost). 

Anders is het met de verrekenbare hoeveelheden. Als de juiste omvang van het werk vooraf niet te bepalen is, volgt er een aanname van de benodigde hoeveelheid. Later, tijdens de uitvoering van het werk, kunnen de feitelijk verwerkte hoeveelheden bepaald en afgerekend worden tegen een vooraf vastgelegde eenheidsprijs - mits de hoeveelheden of de wijze van aanpak niet te veel afwijken van de afspraken.
Deze vraag werd beantwoord door Vakgroeplid Van Dinther Bouwbedrijf, www.vandintherbouwbedrijf.nl.

Download het artikel hier.

Fotobijschrift: Houtaantastingen zijn niet altijd vooraf zichtbaar (foto onder), want ze kunnen bijvoorbeeld afgedekt zijn door loodwerk (foto boven). 

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

025].jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg