Vraag het de vakman: Asbest in monumenten

Vraag: Kan ik asbest verwachten in mijn monumentenpand?


Tekst en foto: Robert van de Pol, Aannemingsbedrijf Draisma B.V.

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via redactie@herenhuis.nl.

Antwoord

Asbest bestaat uit gesteente met daarin mineralen met taaie, onbrandbare vezels. Het was eeuwenlang een goedkope, makkelijk te produceren grondstof. Zowel de Grieken als de Romeinen pasten het materiaal toe. In Nederland werd het veel ingezet in de woning- en utiliteitsbouw, vooral tijdens de wederopbouw (1940-1965). 

Tot 1980 is asbest wereldwijd in ruim vijfendertighonderd verschillende producten gebruikt, onder meer in vloerbedekking (vinyl en linoleum), vilt onder vloerbedekking, dakbeschotten, betimmeringen, afdichtingen van kachels, cv-ketels, kitten en stopverf. Al vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw bestonden vermoedens dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Desondanks bleef het een aantrekkelijk product, omdat goede alternatieven ontbraken. Pas in juli 1993 kwam er in Nederland een algeheel verbod op het bewerken, verwerken en in opslag houden van asbest. Dus ja, het is goed mogelijk dat er asbest c.q. asbesthoudende materialen in uw monument aanwezig zijn, mogelijk van oorsprong of toegevoegd bij latere verbouwingen. 

Als u gaat restaureren of renoveren heeft u voor de vereiste omgevingsvergunning een asbestinventarisatie nodig. Laat deze uitvoeren door een bureau met specifieke kennis van toepassing van asbest in oude gebouwen. Tip: vraag uw architect of aannemer welke partij zij hiervoor aanbevelen. 

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroeplid Aannemingsbedrijf Draisma B.V.
Voor meer informatie: www.draisma.nl.

Download het artikel hier. 

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

025].jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg