Vraag het de vakman: Gemetselde muur herbouwen

Tekst en foto's: Gert-Jan Vonk, Van de Burgt en Strooij

Vraag:

Wat kun je doen als het metselwerk van een historische gevel of tuinmuur zodanig beschadigd is dat het niet gerestaureerd kan worden?

Antwoord:

Bij restauratie geldt ‘behoud gaat voor vernieuwing’. Om tot de juiste afweging te komen is het zinvol de situatie aan de hand van de Restauratieladder te beoordelen. Als het metselwerk niet geconserveerd of gerepareerd kan worden, is een complete reconstructie met gebruik van de originele stenen een mogelijkheid.
Allereerst is het van belang de oorzaak van de instabiliteit en de ernstige scheurvorming te verhelpen, voor de veiligheid maar ook voor een goed fundament van de muur in de toekomst. Om veilig te kunnen werken dient de muur en -indien aanwezig- een bovengelegen kapconstructie of vloer, gestut of gestempeld te worden. 


Zodra een veilige werksituatie is gecreëerd, dient de gevel volledig in kaart te worden gebracht. Op foto’s en tekeningen wordt de maatvoering vastgelegd met de aanwezige krommingen en scheefstanden. Van eventuele sparingen, afwijkende vormen, kop- en lagenmaten en dergelijke worden mallen gemaakt. Daarnaast wordt de kleur en de vorm van het voegwerk en de aard van de gebruikte metselmortel vastgelegd.
Tijdens de sloop dienen de stenen één voor één voorzichtig afgenomen te worden, zonder de zichtzijden van de stenen te beschadigen. Met behulp van fijn en dun hakgereedschap worden vervolgens de mortelresten verwijderd. De uitgekomen stenen en andere onderdelen als bijv. dorpels worden per stuk gelabeld en genummerd en zorgvuldig opgeslagen. De nummering correspondeert met de vooraf gemaakte tekeningen en mallen.

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.

Aan de hand van de foto’s, tekeningen en mallen maakt de restauratietimmerman het stelwerk. Daarna kan de restauratiemetselaar de muur met de uitgekomen stenen en een passende mortel weer opmetselen zoals hij oorspronkelijk was. Zo worden de historische materialen, detaillering en maatvoering behouden. 

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroeplid Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij BV Amersfoort. 
Voor meer informatie: www.vandeburgtenstrooij.nl

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

025].jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg