01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Belangen

Verbindende factor binnen erfgoedsector

De Vakgroep Restauratie zet zich in voor het behoud van ons erfgoed en treedt graag op als de verbindende factor tussen alle partijen binnen de erfgoedsector, die bijdragen aan een kwalitatief goede instandhouding van monumenten → Verbindende factor.

Monumenten verdienen kwaliteitsimpuls

Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten

Hoe staat het met de zorg voor het erfgoed? Uit onderzoek in opdracht van de de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), de Vakgroep Restauratie en het GA-platform Restauratie zijn zeven aanbevelingen gekomen om de kwaliteit in de hele keten te verbeteren. Lees verder.

Beleidsthema's 

De Vakgroep Restauratie onderzoekt beleidsthema’s en wisselt van gedachten met alle betrokken partijen op verschillende dossiers. Momenteel is de Vakgroep Restauratie betrokken bij onderstaande onderwerpen:

  • Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
  • Advisering aan ProRail
  • Breed Overleg Monumentenzorg
  • Kwaliteit
  • Wet- & regelgeving/subsidies & regelingen

Lees onze toelichting op deze onderwerpen→ Beleidsthema's.

Missie-visie-kernwaarden

De Vakgroep Restauratie werkt aan de hand van helder omschreven missie, visie en kernwaarden. 
Lees verder→ Missie-visie.