Toelatingseisen Vakgroep Restauratie

Alvorens lid te kunnen worden van de Vakgroep Restauratie dient een restauratiebouwbedrijf te voldoen aan de eisen als gesteld in de Beoordelingsrichtlijn BRL-ERB 2009. De toetsing wordt uitgevoerd door certificeringsinstelling KIWA uit Rijswijk. Eventuele gewenste wijzigingen van de ERB worden door het bestuur van de Stichting ERM beoordeeld. Onder "downloads" treft u samenvattingen aan van evt. ERB-aanpassingen.

ERB-certificaat als selectiecriterium

Regelmatig worden bij selecties en aanbestedingen de termen Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL-ERB) en lidmaatschap Vakgroep Restauratie gebruikt. Om ervan verzekerd te zijn dat een erkend bedrijf de uitvoering van een restauratieproject op zich zal nemen is het aan te bevelen om in het bestek het bezit van een geldig BRL-ERB-certificaat als eis op te nemen. Daarvoor kan als zinsnede worden gebruikt

"Voor de opdracht van het werk komen alleen inschrijvers in aanmerking die in het bezit zijn van een geldig certificaat BRL-Erkend Restauratiebedrijf".

Naast deze eis verdient het aanbeveling om als aanvullende eis enkele referentieprojecten die afgestemd zijn op het specifieke soort restauratie en de specifieke omvang van het betreffende project, op te nemen.

De Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL-ERB 2009) is de oude regeling Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB) per 1 januari 2009 opgevolgd. Daar waar na 1-1-2009 de afkorting ERB wordt genoemd, kan worden gelezen "BRL-ERB 2009".

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

025].jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg