Klachtenregeling

De klachtenregeling is bestemd voor opdrachtgevers die niet tevreden zijn over door leden van de Vakgroep Restauratie uitgevoerde restauratiewerkzaamheden. De leden van de Vakgroep Restauratie zijn vanuit hun lidmaatschap gehouden medewerking te verlenen aan deze klachtenregeling. De kern van de regeling is dat de Vakgroep Restauratie faciliteert in het uitbrengen van een onafhankelijk expertise-rapport door een restauratiedeskundige. De kosten hiervan worden naar rato van de inspectiebevindingen over partijen verdeeld. Indien partijen beide aangeven prijs te stellen op het uitbrengen van een hersteladvies door de deskundige, kan dit nader onderling worden overeengekomen. De tekst van de regeling treft u hieronder aan als download-document.

Klachtenregeling


069.jpg

068.jpg

067.jpg

066.jpg

065.jpg

064.jpg

063.jpg

062.jpg

061.jpg

060.jpg

059.jpg

058.jpg

057.jpg

056.jpg

055.jpg

054.jpg

053.jpg

052.jpg

051.jpg

050.jpg

049.jpg

048.jpg

047.jpg

046.jpg

045.jpg

044.jpg

043.jpg

042.jpg

041.jpg

040.jpg

039.jpg

038.jpg

037.jpg

036.jpg

035.jpg

034.jpg

033.jpg

032.jpg

031.jpg

030.jpg

029.jpg

028.jpg

027.jpg

026.jpg

025].jpg

025.jpg

024.jpg

023.jpg

022.jpg

021.jpg

020.jpg

019.jpg

018.jpg

017.jpg

016.jpg

015.jpg

014.jpg

013.jpg

012.jpg

011.jpg

010.jpg

009.jpg

008.jpg

007.jpg

006.jpg

005.jpg

004.jpg

003.jpg

002.jpg

001.jpg