Kwaliteit in restauratiebouw

Kwaliteit

Bouwbedrijven die zijn aangesloten bij de Vakgroep Restauratie onderscheiden zich door de kwaliteit die zij kunnen waarborgen. Alvorens lid te kunnen worden, wordt een restauratiebouwbedrijf streng getoetst aan eisen van onder meer bedrijfsorganisatie, bouwkundig vakmanschap en deskundigheid op het specifieke gebied van restauratie.

Op deze manier is een opdrachtgever ervan verzekerd dat de restauratie van zijn eigendom wordt toevertrouwd aan een expert. De toetsing is gebaseerd op de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL- 3000 ERB) en de Uitvoeringsrichtlijnen: Historische houtconstructies en Historisch metselwerk.

Voor nadere informatie over de certificering kunt u contact opnemen met ons secretariaat: 033-465 9 465 of info@vakgroeprestauratie.nl.

ERB kleinbedrijf en ERB midden en grootbedrijf

Er bestaan twee ERB-certificaten, één voor kleine restauratiebedrijven en een voor middelgrote en grote restauratiebedrijven. Bij een klein restauratiebedrijf dient in elk van de 5 voorgaande jaren sprake te zijn van ca. 2 manjaren werk in de restauratie. Voor midden- en grote restauratiebedrijven is dat minimaal ca. 7 manjaren werk in de restauratie. De precieze wijze waarop e.e.a. wordt beoordeeld, is omschreven in de Beoordelingsrichtlijn (zie onder).

Tekst BRL-ERB

De actuele teksten van de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratiebouwbedrijf en bijbehorende uitvoeringsrichtlijnen vindt u op de website van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Klachten over lidbedrijven van de Vakgroep Restauratie?

Maak gebruik van de klachtenregeling: Klachtenreglement.2.pdf

Certificerende Instelling

De Stichting ERM heeft licentie toegekend aan enkele certificerende instellingen om de audits voor de ERB uit te voeren. Het merendeel van de Vakgroep-leden laat de audits, met ingang van 2018, uitvoeren door EBN Certficication uit Dordrecht. Contactpersoon is Carlo Schijvens tel: 078-200 34 00.

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

025].jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg