Stichting ERM

De Erkenningsregeling Restauratie Bouwbedrijf (BRL-ERB) wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg: Stichting ERM.

Onder de stichting ERM functioneert het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit. Dit CvD ziet erop toe dat de regeling inhoudelijk actueel blijft en beoordeelt eventuele noodzakelijke of gewenste wijzigingen.

Voorts ziet het bestuur van de Stichting ERM erop toe dat de uitvoering van de regeling door de certificeringsinstelling correct plaatsvindt.

De certificerende instelling rapporteert geregeld aan de Stichting ERM met betrekking tot de algemene gang van zaken rondom de ERB-audits.

Voor meer informatie over de certificerende instelling die de ERB-audits uitvoert, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Vakgroep Restauratie : 033-465 9 465
of info@vakgroeprestauratie.nl

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

025].jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg