Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwe voorzitter Vakgroep Restauratie

Maak kennis met de nieuwe voorzitter Hans Boogert

Hans Boogert neemt de voorzittershamer over van Aafke van der Werf, die vanwege haar vertrek bij Vakgroeplid Koninklijke Woudenberg haar voorzitterschap neerlegt. Hans Boogert (60 jaar) is de vierde generatie, die aan het roer staat van het familiebedrijf Bouwbedrijf Boogert, een middelgroot bouwbedrijf in het Zeeuwse Oosterland. Drie jaar geleden behaalde Bouwbedrijf Boogert het certificaat Erkend Restauratiebouwbedrijf van de Stichting ERM. Kort daarna trad het bedrijf toe tot de Vakgroep Restauratie en sinds 1,5 jaar zet Hans zich als lid van het bestuur actief in voor de Vakgroep." 


Hans Boogert

Waarom heb je met je bedrijf het certificaat Erkend Restauratiebouwbedrijf behaald?

Voor de gemeente Schouwen-Duiveland voeren we het onderhoud uit aan hun panden. Daar zitten ook diverse monumenten tussen. In Zierikzee staan bijvoorbeeld drie rijksmonumentale stadspoorten. Als je mag werken aan historische panden met een ziel, zie je al snel de noodzaak om te certificeren. Van oudsher staat het oude timmer- en metselambacht bij ons hoog in het vaandel; het is mooi dat het restauratievakmanschap binnen ons bedrijf nu ook geborgd is in een kwaliteitssysteem. Onze vaklieden hebben enthousiast bijgedragen aan het certificeringsproces. Restauratie en ambacht vragen ook iets van de medewerkers zelf. Ik ben er trots op dat we een aantal jonge medewerkers hebben, die de ambitie hebben zich verder te gaan bekwamen in het restauratieambacht. Zeven timmerlieden hebben de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen gevolgd. Wij hebben destijds het initiatief genomen om de opleiding naar Zeeland te halen. Dat geeft veel positieve energie. Ongeveer een kwart van ons werk bestaat uit restauratie en onderhoud van monumenten. Daarnaast doen we nieuwbouw, waaronder bijzondere panden als de bouw van de grootste kerk van Zeeland met ruim 2.000 zitplaatsen voor de Gereformeerde Gemeente in Yerseke.

Ben je zelf ook technisch?

Als kleine jongen timmerde ik hutten. De daarvoor benodigde spijkers verzamelde ik door oude spijkers recht te slaan. Het bouwen is mij met de paplepel ingegoten. Aan de keukentafel was dit altijd het onderwerp van gesprek. En dat is nog steeds zo. Mijn zoons hebben ook allebei een HBO-opleiding bouwkunde gevolgd en werken momenteel bij twee andere bouwbedrijven. Ik hoop dat ze op een goed moment terugkeren bij Bouwbedrijf Boogert om als vijfde generatie het bedrijf voort te zetten.

Je bent sinds 1,5 jaar lid van het bestuur van de Vakgroep Restauratie. Nu word je voorzitter. Wat wil je bereiken met het bestuur van de Vakgroep?

Ik wil mijn steentje bijdragen aan de toekomst van de Vakgroep Restauratie, het behouden van de kennis en kunde van het restauratieambacht en het bewaken van de kwaliteit in de restauratieketen. De Vakgroep heeft meer leden dan ooit, 48 om precies te zijn. Daar ben ik heel trots op. Monumenten staan in de schijnwerpers. Veel beeldbepalende, monumentale gebouwen staan leeg. Met een nieuwe, langdurige exploitatie kunnen we deze een nieuw leven geven. Dat is een uitdaging om gezamenlijk op te pakken. Door herbestemming en verduurzaming van ons erfgoed kan de restauratiesector een bijdrage leveren aan oplossingen voor de woningnood en de stikstofcrisis. Maar de zorgen zijn groot. De restauratieketen heeft zwakke schakels waardoor de restauratiekwaliteit onder druk staat. De kennis van de monumenten is helaas bij veel gemeenten verdwenen. Er is een hele weg te gaan om alle schakels weer sterk te maken. Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken. Als Zeeuw zeg ik ‘Luctor et Emergo’. We hebben samen met de VAWR en het GA-Platform Restauratie onlangs een gedegen rapport met een aantal oplossingen aangeboden aan het Ministerie van OCW en aan de politieke partijen. Daar zijn we over in gesprek. We blijven het vuurtje aanwakkeren.

Tot slot, wat doe je naast het runnen van je bedrijf en je inzet voor de Vakgroep Restauratie?

Van alles, stilzitten zit niet in mijn aard, ik ben graag bezig op en rond het huis en bedrijf. We hebben hier veel grond, hier grazen onze pony’s. Daarnaast tuinier ik graag en ga ik samen met mijn partner fietsen en wandelen. Zelf houd ik ook van zeilen, klussen en mountainbiken.

Lees hier meer over het rapport (inclusief download): Persbericht Kwaliteitsketen monumentenzorg hapert en het Rapport Kwaliteit in de monumentenketen.

Voor meer informatie over al onze activiteiten: www.vakgroeprestauratie.nl