Nieuwsbrief december 2020

Primeur!

Afgelopen vrijdag beleefde de Vakgroep Restauratie een primeur in haar 40-jarig bestaan: de eerste digitale ledenvergadering in de geschiedenis van de Vakgroep Restauratie vond plaats. Natuurlijk hadden we elkaar veel liever in het ‘echt’ gesproken, maar dat was helaas niet mogelijk door de coronamaatregelen. Om de vergadering toch een feestelijk tintje te geven, werden de leden verrast met een lekker borrelpakket.

Kwaliteit in de keten

De ledenvergadering werd opgeluisterd met een presentatie van Jan van de Voorde over het project ‘Kwaliteit in de keten’ wat een vervolg is op het project ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’ uit 2017. De niet opgeloste knelpunten uit het vorige rapport worden in dit vervolgproject wederom onder de aandacht gebracht. Alle schakels van de instandhoudingsketen zijn tegen het licht gehouden en er zijn aanbevelingen gedaan om de knelpunten te verbeteren. De aanbevelingen gaan o.a. over het stimuleren van goed opdrachtgeverschap, het inschakelen van deskundige adviseurs, het verbeteren van de afgesproken taakverdeling tussen overheden, het verbeteren van de kwaliteit door aan subsidies en financieringen voorwaarden te verbinden, het betrekken van de uitvoerende bedrijven bij kwaliteit en het bevorderen van gespecialiseerd onderwijs.

Dit alles wordt momenteel verwerkt in een notitie, die is opgebouwd rondom de kansen en bedreigingen in onze sector. Het doel van de notitie is om opbouwende kritiek te leveren en om de kansen te benadrukken. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zal de notitie worden gebruikt in de lobby richting politieke partijen. Nadere communicatie over dit onderwerp volgt op een later moment.

Vraag het de vakman: Houtrot/aantasting in buitenkozijnen

Hoe ga ik om met houtrot of houtaantasting in buitenkozijnen? Akerbouw uit Uitgeest beantwoordde deze vraag aan de vakman. Het antwoord is te lezen in onze rubriek Vraag het de Vakman op onze website: vraag-het-de-vakman.