Nieuwsbrief juni 2021

Weerzien op Paleis ‘t Loo

Afgelopen vrijdag was het eindelijk zover, de eerste ledenvergadering van de Vakgroep Restauratie, die na 1,5 jaar weer live kon plaatsvinden! Organiserend Vakgroeplid Aannemersbedrijf Draisma ontving de leden feestelijk op ‘de gele zolder’ boven het stallencomplex van Paleis ‘t Loo.

Tijdens de ledenvergadering werden de leden bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het ‘Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten’ en de Wet Kwaliteitsborging. Na de ledenvergadering was het tijd voor de excursie. Deze startte met een uitleg van technisch directeur Wibo van der Jagt van Koninklijke Woudenberg over de grootschalige restauratie van Paleis ‘t Loo met het omvangrijke asbestsaneringsproject. Hij nam de leden mee in de gigantische opgave die er lag en de uitdagingen, die overwonnen moesten worden. Directeur van Paleis ‘t Loo, Michel van Maarseveen, gaf een inkijkje in het omvangrijke programma van eisen waar de restauratie aan moest voldoen. Daarna was het tijd om met eigen ogen te aanschouwen wat voor mammoetklus Vakgroeplid Koninklijke Woudenberg aan het klaren is.

Ook gastheer Vakgroeplid Aannemersbedrijf Draisma uit Apeldoorn is volop aan het werk in Paleis ’t Loo. Draisma is al enige jaren betrokken bij de grootschalige renovatie als ambassadeur van Paleis ‘t Loo. Zij zijn op dit moment druk bezig met de transformatie van de westvleugel van het paleis tot restaurantvleugel.

Ook deze klus konden de leden van dichtbij aanschouwen met uitleg van o.a. Robert van der Pol, unitleider restauratie bij Draisma. Bijzonder dat twee vakgroepleden tegelijk mooi werk verrichten aan één van de Nederlands bekendste rijksmonumenten. Iets om als Vakgroep Restauratie trots op te zijn.

Zeven aanbevelingen voor kwaliteitsimpuls in een nieuw manifest

Monumenten zijn van onschatbare waarde voor onze leefomgeving. Ze verbinden het verleden aan heden en toekomst en geven onze leefomgeving identiteit en kwaliteit. Maar hoe gaat het met de zorg voor dat erfgoed? In Erfgoed Magazine van juni 2021 verscheen een uitgebreid artikel over het ‘Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten’. Lees hier het hele artikel: Monumenten verdienen kwaliteitsimpuls, Zeven aanbevelingen in een nieuw manifest, Erfgoed Magazine, juni 2021