Nieuwsbrief Vraag het de vakman | Missie-visie-kernwaarden | Mei 2022

Vraag het de vakman: wat is een formeel?

In de rubriek Vraag het de vakman geven de leden van de Vakgroep Restauratie uitleg over allerlei aspecten van restauratie. Vakgroeplid Laudy Bouw & Ontwikkeling geeft antwoord op de vraag ‘Wat is een formeel?’ Laudy Bouw & Ontwikkeling heeft ruime ervaring opgedaan met het maken en gebruiken van formelen bij de restauratie van Kasteel Montfort.
Lees verder.

Missie, visie en kernwaarde van de Vakgroep Restauratie herzien

Waartoe bestaat de Vakgroep Restauratie? Een vraag die het bestuur graag periodiek aan zich zelf stelt om scherp te blijven op onze doelen en de neuzen weer dezelfde kant op te zetten. Inmiddels is Aafke van der Werf ruim 1,5 jaar voorzitter en zijn onlangs twee nieuwe leden tot het bestuur zijn toegetreden: Martin Veerman (onderwijszaken) en Hans Boogert (algemeen bestuurslid). Een mooi moment om bewust met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag ‘hebben we hetzelfde doel voor ogen?’. Daar is een mooie update van onze missie, visie en kernwaarden. Uit voortgekomen.
Lees verder.