Nieuwsbrief oktober 2021

Het belang van een sterke instandhoudingsketen voor verduurzaming van ons erfgoed

Uitnodiging: doe mee met onze deelsessie KLIMAAT EN MONUMENT: NAAR EEN HECHTE INSTANDHOUDINGSKETEN tijdens het Nationaal Monumentencongres op 11 november a.s.! Waar lopen monumenteigenaren tegenaan als ze de gevolgen van klimaatverandering willen aanpakken of voorkomen? Weten zij de juiste partijen te vinden als het gaat om de uitvoering, financiering en begeleiding van werkzaamheden? 

Om dit onderwerp uit te diepen hebben we een viertal ervaringsdeskundigen met ieder hun eigen perspectief uitgenodigd.

  • De heer en mevrouw Ten Velde delen hun ervaringen als particuliere opdrachtgever. Het paar woont in een woonhuis uit 1920-1922 in Tuinwijk Zuid in Haarlem.
  • Glazenier Marije Wolfswinkel (gespecialiseerd aannemer) vertelt hoe zij glas-in-lood verduurzaamt zoals bijvoorbeeld de glazen van het Sweelinck College in Amsterdam.
  • Bram Tromp, projectleider bij de Brandweer, legt uit hoe de verduurzaming van de monumentale Kazerne Dirk in Amsterdam (bouwjaar 1870) wordt aangepakt.

In april tekenden de Vakgroep Restauratie, de VAWR en het GA-Platform Restauratie een manifest met de oproep tot een verbetering van de kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten. Klimaatadaptie vergt ingrepen aan ons erfgoed. Een kwaliteitsimpuls is daarom óók noodzakelijk in de opgave van klimaatadaptatie.

TICKETS

Kies bij het bestellen van uw ticket voor SESSIE 5 Klimaat en monument: naar een hechte instandhoudingsketen: www.monumentencongres.nl

Leerzame website en expositie over verduurzaming

Klimaat is momenteel een hot topic in de erfgoedwereld. Zo lanceerde de Stichting ERM onlangs de website www.verduurzamingsrichtlijnen.nl waar architecten, adviseurs, aannemers en gemeenten technische informatie kunnen vinden over een verantwoorde aanpak van verduurzaming van monumenten. Stichting ERM stelt ook fysiek lesmateriaal beschikbaar zoals voorbeelden van isolatieconcepten volgens de ERM-richtlijnen, die overigens zijn gemaakt door Vakgroeplid Burgy Bouwbedrijf.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelde een reizende expositie voor gemeenten over verduurzaming van monumenten samen. Gemeenten kunnen met deze expositie monumenteneigenaren in hun gemeenten op een aanschouwelijke manier laten kennismaken met de mogelijkheden van verduurzaming van monumenten.

Zeven aanbevelingen voor kwaliteitsimpuls in een nieuw manifest

De Vakgroep juicht deze initiatieven toe. Want met goed geïnformeerde monumenteneigenaren en met de juiste kennis toegeruste professionals zijn al twee schakels in de instandhoudingsketen een stuk sterker en kan verduurzaming van ons erfgoed op verantwoorde wijze plaats vinden. Daar pleit de Vakgroep Restauratie samen met de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA-Platform Restauratie voor in het Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten