NIEUWSBRIEF   Nieuwsbrief februari 2018
 

‘Stelsel of lappendeken’ – het functioneren van gemeenten onderzocht

Een jaar lang onderzocht een 4-koppig OCW/RCE projectteam of er een herijking van het landelijke erfgoedbeleid noodzakelijk is. In de sfeervolle Metaalkathedraal in Utrecht werd het project op 25 januari jl. afgerond. Vooruitgeblikt werd er helaas nog niet. Barbera Wolfensberger, directeur generaal Media en Cultuur van OCW, liet zich geen uitspraken ontlokken over de vervolgstappen. Het erfgoedveld zal moeten wachten op de beleidsbrief van de minister, die deze maand 2018 wordt verwacht.

Vakgroep Restauratie, VAWR en Platform Gespecialiseerde Aannemers constateerden vorig jaar in het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’, dat sturing op kwaliteit en kennis van gemeenten onvoldoende zijn. Deze kritische uitlatingen vanuit de uitvoerende sector over het functioneren van gemeenten, waren aanleiding voor ‘Erfgoed Telt’ om een deelonderzoek te laten uitvoeren.

BMC Advies constateert in dit deelonderzoek óók dat kennis en kunde van gemeenten afneemt. Verder stelt BMC dat er sprake is van een permanente storing in de communicatie bij gemeenten én dat het gemeentelijk toezicht een drama is. Wat nu?

BMC adviseert om de kunst af te kijken bij andere zorgintensieve vakgebieden, waar taken naar gemeenten zijn gedecentraliseerd. Antwoorden kunnen worden gevonden in maatwerk, kwaliteitsborging en het voorkomen van versnippering. Hoewel mevrouw Wolfensberger nog niet inging op de vervolgstappen van ‘Erfgoed Telt’, verwacht de Vakgroep Restauratie dat de BMC-aanbevelingen ter harte zullen worden genomen.

Download hier het rapport ‘Stelsel of lappendeken’ BMC Advies januari 2018

Download hier het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed januari 2017’

Op de foto: Drs. Cor Wijn van BMC advies tijdens de wrap-up van Erfgoed Telt op 25-1-2018

Goede erfgoedzorg begint bij onderwijs

Op donderdag 8 maart 2018 kunt u over de mogelijkheden voor het volgen van een opleiding of cursus in de restauratie terecht op de Open Avond van de  volgende instellingen:

  • Nationaal Restauratie Centrum
  • Hogeschool Utrecht
  • Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen
  • ErfgoedAcademie,
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Gelders Restauratie Centrum.

De open avond wordt gehouden van 18:00 tot 21:00 uur in Klooster Ter Eem in Amersfoort (Daam Fockemalaan 22). U bent van harte welkom! Graag even aanmelden via info@restauratiecentrum.nl.

Meer info over de open avond vindt u hier.

info@vakgroeprestauratie.nl - tel. 033 465 94 65 - afmelden