NIEUWSBRIEF   Nieuwsbrief juli 2018
 

Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen?

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming om deze nieuwsbrief te mogen blijven toesturen. U kunt hier klikken om uw akkoord hiervoor te geven.

Vakgroep Restauratie klimt naar de hemel

De leden van de Vakgroep Restauratie beklommen, voorafgaand aan de ledenvergadering, de Grote Kerk in Alkmaar. Tijdens deze ‘Klim naar de hemel’ kan ook een prachtige gewelfschildering van Het Laatste Oordeel uit 1519 van Van Oostsanen van dichtbij worden bekeken. Uniek!

Brand in monumenten

Aansluitend op de juni-ledenvergadering van de Vakgroep Restauratie gaf Meeus Verzekeringen uitleg over brand in monumenten: één van de zaken waar je als aannemer nooit mee te maken wilt krijgen. De heren Bram Piersma en Bastiaan Bus legden uit dat, door in 2014 gewijzigde wetgeving, de aansprakelijkheid niet meer beperkt is tot € 500.000. Het is dus buitengewoon belangrijk om bij de start van een restauratieproject goed te kijken naar de verzekeringspolissen van monumenteneigenaar, aannemer en onderaannemers. Uiteraard blijft brandpreventie altijd een voortdurend punt van aandacht.

info@vakgroeprestauratie.nl - tel. 033 465 94 65 - afmelden