NIEUWSBRIEF   Nieuwsbrief 10 oktober 2013
 
  • Vakgroep Restauratie publiceert marktverkenning voor restauratiebranche tot 2018. Krimp bedreigt restauratievakmanschap.
    Het EIB heeft in opdracht van de Vakgroep Restauratie, in samenwerking met de RCE en het NRF, een prognose opgesteld voor de restauratieproductie. De restauratiebouwers worden de komende jaren geconfronteerd met een krimp van 7 procent. De continuïteit van het restauratiewerk wordt daardoor ernstig bedreigd. Het ministerie van OCW verlaagt enerzijds de restauratiesubsidies én besluit de gespecialiseerde opleidingen te schrappen, terwijl het anderzijds verlangt dat de branche de kwaliteit van restauratiewerk op een hoger peil brengt. Een welhaast onmogelijke opgave, aldus de Vakgroep Restauratie, die overleg voert met OCW en SOS Vakmanschap (SVGB) om oplossingen te vinden.
info@vakgroeprestauratie.nl - tel. 033 465 94 65 - afmelden