NIEUWSBRIEF   Nieuwsbrief december 2014
 

In maart 2014 is het Platform Erfgoed Opleidingen van start gegaan met een kick-off bijeenkomst in Klooster Ter Eem in Amersfoort. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen.

Project van start
Om de ambitieuze doelen van het Platform Erfgoed Opleidingen te kunnen verwezenlijken is een subsidie aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfonds. In augustus 2014 is de subsidie toegewezen. Vervolgens is een projectteam geformeerd, dat onder leiding van de stuurgroep Platform Erfgoed Opleidingen aan de slag is gegaan.
Lees meer over de aanleiding voor het project

Stuurgroep
Een brede vertegenwoordiging van het werkveld en betrokken onderwijsinstellingen, heeft zitting in de stuurgroep van het project:
Lees meer over de stuurgroep en het projectteam

Vijf deelprojecten
Het project is ingericht rondom vijf thema’s die tegelijkertijd de doelstellingen vormen:

  1. Versterken kwaliteit MBO-opleidingen
  2. Sterke positie restauratieopleidingen in kwalificatiestructuur MBO
  3. Aansluiting tussen MBO, HBO en WO
  4. Erkennen van kwaliteit van restauratievakmanschap
  5. Versterken kennisdeling

Lees meer over de vijf thema's

Ieder thema heeft een werkgroep waarin uiteenlopende deskundigen en belanghebbenden uit het bedrijfsleven en onderwijs zitten, aangestuurd door mensen uit het projectteam.

Meer weten?
Kijk op www.platformerfgoedopleidingen.nl of neem contact met het projectteam op via info@svgb.nl of 030-6036756. Of volg het project op Twitter via @SVGBrestauratie. We horen graag van u!

info@vakgroeprestauratie.nl - tel. 033 465 94 65 - afmelden