NIEUWSBRIEF   Nieuwsbrief maart 2017
 

BEDRIJVEN WILLEN MEEPRATEN OVER ERFGOEDBELEID

Op dinsdag 21 maart 2017 hebben de koepelorganisaties van de bedrijven die werkzaam zijn in de monumentensector aan Minister Jet Bussemaker het rapport “Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed” aangeboden.

De Vakgroep Restauratie (restauratie-aannemers), de Vereniging van Architecten werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA Platform Restauratie (gespecialiseerde aannemersbedrijven) hebben het rapport laten opstellen, met grote inbreng van de achterban, om de knelpunten in het monumentenstelsel in kaart te brengen. Dit zijn overigens knelpunten, waar niet alleen het bedrijfsleven de gevolgen van ondervindt, maar ook de monumenten zelf (en hun eigenaren). De inventarisatie van knelpunten is aan de Minister van OCW aangeboden omdat zij eindverantwoordelijk is voor het monumentenstelsel en onlangs het initiatief heeft genomen voor een herijking van dit stelsel.

De bedrijven in de sector maken zich zorgen over de continuïteit van het vakmanschap in de sector en vragen onder meer aandacht voor de opleidingen, de bewaking van de kwaliteit en een goede voorlichting aan monumenteneigenaren.

Erfgoed telt!

De oplevering van het rapport valt nagenoeg samen met het verschijnen van het OCW-plan “Erfgoed Telt”, waarin de Minister beschrijft op welke wijze en met wie de herijking van het monumentenstelsel  zal worden aangepakt. De drie koepelorganisaties hebben de Minister aangeboden de marktsector als gesprekspartner in dit proces te willen vertegenwoordigen.

Knelpunten

Achter deze thema’s schuilt volgens het rapport een 20-tal knelpunten die bij de herijking aan de orde zouden moeten komen. Belangrijke knelpunten hebben betrekking op de kwaliteit, waar de marktpartijen de afgelopen jaren fors op hebben ingezet, maar hun inspanningen onvoldoende beloond zien worden. Het toezicht op de kwaliteit, in handen van gemeenten, is zeer wisselend van aard, waardoor ook bedrijven op de markt opereren, die helaas die kwaliteit niet leveren. Goed opdrachtgeverschap, ook voor particuliere monumenteneigenaren, moet worden gestimuleerd. 

Download hier het rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed'

Download hier het persbericht

Download hier de foto


info@vakgroeprestauratie.nl - tel. 033 465 94 65 - afmelden