NIEUWSBRIEF   Nieuwsbrief 22 april 2014
 
 • Inschrijving opleiding Professional Restauratie gestart
  De beroepsopleiding Professional Restauratie is bedoeld voor een gevarieerde doelgroep van verschillend opleidingsniveau (MBO-HBO-universitair) en werkzaam in verschillende beroepen. Daarbij valt te denken aan medewerkers monumentenzorg en/of toezicht & handhaving bij de overheid, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, monumentenwachters en medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven. Studenten volgen één dag in de week onderwijs en werken daarnaast in de erfgoedbranche. De tweejarige opleiding start weer in augustus/september bij het ROC Koning Willem I College (Den Bosch) en bij het ROC van Twente (Hengelo).
  Voor meer informatie: Professional Restauratie-folder april 2014.pdf
 • Vakgroep Restauratie blikt terug op 2013
  Als actieve branchevereniging heeft de Vakgroep ook in 2013 weer veel gedaan. Lees hier welke vernieuwingen en marktontwikkelingen zich vorig jaar voordeden. En wat er zoal gebeurde op het gebied van onderwijs, belangenbehartiging en PR.
 • Restauratie Hubertus in tijdschrift Monumenten
  In het aprilnummer van Monumenten staat de indrukwekkende restauratie van Jachthuis Sint Hubertus op de Hoge Veluwe beschreven. Lezen? Monumenten april 2014.Hubertus.pdf


info@vakgroeprestauratie.nl - tel. 033 465 94 65 - afmelden