NIEUWSBRIEF   Nieuwsbrief juli 2017
 

FISCALE AFTREK BLIJFT IN 2018

Eind vorig jaar is het wetsvoorstel inzake de afschaffing van de fiscale aftrek voor monumentenpanden 'on hold' gezet. De fiscale aftrek bleef daardoor in 2017 bestaan. Nu is besloten dat de fiscale aftrek ook in 2018 wordt gehandhaafd. De Minister van OCW kondigt wel aan, dat zij in overleg met de veldpartijen wil gaan werken aan een vervangende subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten. Het is aan het nieuwe kabinet om hierover definitieve besluiten te nemen.

Lees hier de brief van de minister van 30 juni jl., waarin zij e.e.a. aan de Tweede kamer toelicht.

LEDEN VAKGROEP RESTAURATIE BEZOEKEN DEVENTER

De ledengroep werd op 30 juni jl. ontvangen in de IJskelder van de Lebuïnestoren, waar het atelier van Wolters Restauratie en Decoratie is gevestigd. Henk Scholten gaf uitleg over de bewerking van gebrandschilderd glas en het vergulden met bladgoud. Lidbedrijf PHB Deventer leidde de groep vervolgens rond in het stadhuis, dat recent ingrijpend is gerestaureerd. Na de vergadering gaven Jan de Jong (OCW) en Robert Berkovits (RCE) een uitleg over het project 'Erfgoed Telt'. Binnen dit project wordt, samen met het veld, een herijking van het erfgoedbeleid voorbereid.

info@vakgroeprestauratie.nl - tel. 033 465 94 65 - afmelden