Nieuwsbrief september 2022

Kwaliteit in de monumentenketen

Overhandiging rapport Kwaliteit in de monumentenketen

Gisteren was het eindelijk zover en hebben de Vakgroep Restauratie, de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA-Platform Restauratie het rapport ‘Kwaliteit in de monumentenketen’ overhandigd aan de directeur van de directie Erfgoed & Kunsten bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Christianne Mattijssen. Het rapport is positief ontvangen door OCW. "De aanbevelingen komen op een goed moment", aldus directeur Mattijssen. "We zien aanknopingspunten om de aanbevelingen verder te brengen". 


V.l.n.r. Christianne Mattijssen, Aafke van der Werf, Ramon Pater, Hans Boogert en Wim van der Maas (foto: René van den Burg).

In het rapport zijn zowel de zwakke schakels in de restauratieketen, als ook de mogelijke oplossingen om deze schakels te verbeteren, in kaart gebracht. Weersinvloeden, duurzaamheidseisen, nieuwe wetgeving en een uiterst krappe arbeidsmarkt trekken een grote wissel op de zorg voor onze monumenten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een sterke restauratiebranche nodig, waarin de betrokken partijen – opdrachtgevers, overheden (gemeenten en provincies), (gespecialiseerde) aannemers, architecten – hun rol kennen en zijn toegerust om hun taken goed uit te voeren. De restauratieketen is verzwakt en de kwaliteit in de restauratie staat onder druk. Daarnaast verdient herbestemming van monumenten veel meer aandacht, omdat dit in belangrijke mate kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood. Herbestemmen gaat hand in hand met verduurzamen en levert zo ook een bijdrage aan klimaatdoelen.

Een integrale aanpak tot verbetering van de instandhoudingsketen is dringend gewenst. De marktpartijen dringen er bij de Staatssecretaris voor Cultuur, mevrouw Gunay Uslu, met klem op aan de problemen in de monumentenzorg in haar beleidsperiode in het licht van de grote maatschappelijke opgaven te beoordelen en kansen te pakken om via een versterking van de restauratieketen bij te dragen aan oplossingen voor de klimaatverandering, de energieproblematiek, de stikstofcrisis en de woningnood.

Zie ook het Persbericht Kwaliteitsketen monumentenzorg hapert en het Rapport Kwaliteit in de monumentenketen.

Vraag het de vakman: risico’s verwijderen sauswerk

Is het mogelijk om de historische details van ornamenten en beelden in een monumentale, gestuukte gevel op te halen? Vakgroeplid Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V. geeft antwoord op deze vraag in onze rubriek Vraag het de vakman. Lees verder.

Voor meer informatie over al onze activiteiten: www.vakgroeprestauratie.nl