01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Opleiden

Vakmanschap: kennis behouden en doorgeven

De Vakgroep ijvert niet alleen voor behoud van ons erfgoed door deskundige restauratiebouwbedrijven, maar ook voor behoud van goed restauratieonderwijs. Om vakkundig te restaureren, zijn immers ambachtslieden nodig: timmerlieden, metselaars, voegers, steenhouwers, leidekkers, smeden, et cetera. Zij staan op de steiger om onze monumenten te restaureren of te onderhouden. 

De restauratiebouwbedrijven van de Vakgroep Restauratie werken nauw samen met opleidingsinstituten zodat de vakkennis over de verschillende ambachten wordt doorgegeven aan nieuwe generaties. De Vakgroepleden zijn vaak ook Erkend Leerbedrijf. Ze leiden leerlingen op en investeren in de ontwikkeling van de vakvolwassen vaklieden. In de restauratie ben je namelijk nooit uitgeleerd!

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en Nationaal Restauratie Centrum

De Vakgroep Restauratie zet zich in voor goede opleidings- en nascholingsmogelijkheden op alle niveaus en in alle disciplines, die nodig zijn voor restauratie, onderhoud en herbestemming van ons erfgoed. Daarom is de Vakgroep partner van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen, dat in samenwerking met het bedrijfsleven en scholen restauratieopleidingen ontwikkelt en beheert voor veertien disciplines. 

Daarnaast onderhoudt de Vakgroep Restauratie nauw contact met het Nationaal Restauratie Centrum (NRC). Het NRC ontwikkelt en organiseert korte bij- en nascholingscursussen voor timmerkrachten, metselaars, stucadoors, schilders en glazeniers, aannemers, opzichters, ambtenaren van monumentenzorg en bouwtoezicht, architecten en studenten. Daarmee speelt het NRC een belangrijke rol in het bevorderen van kennis van restauratietechnieken, -ambachten en monumentenzorg.

Meer informatie
Opleidingen: www.erfgoedopleidingen.nl 
Cursussen: www.restauratiecentrum.nl.