Centrum voor Restauratietechniek - Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

Vakgroep Restauratie neemt deel aan project Centrum voor RestauratieTechniek

Het cultureel erfgoed staat er in Nederland goed bij. Niet in de laatste plaats door al die restauratievaklieden, die op de steiger met hart en ziel hun vakmanschap uitoefenen. Echter, door de vergrijzing loopt het aantal restauratievaklieden terug. Bovendien staat de kwaliteit en zelfs het voortbestaan van de restauratie-opleidingen onder druk. Door de kleine leerlingenaantallen en versnippering over vele scholen zag de toekomst van het restauratieonderwijs er enkele jaren geleden somber uit.

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Veertien partijen uit de onderwijswereld en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen en het Platform Erfgoed Opleidingen opgericht met het doel om het restauratieonderwijs te redden en een duurzame toekomst te geven. Uiteraard neemt de Vakgroep Restauratie, belangenbehartiger voor de Erkende Restauratie Bedrijven, actief deel in dit Platform en in het bijbehorende project Centrum voor RestauratieTechniek.

Nieuwe opleiding op MBO-4 niveau

Het bedrijfsleven wordt nauw betrokken bij het aanpassen van het restauratieonderwijs. Wensen vanuit de praktijk worden meegenomen in het vaststellen van de opleidingseisen voor de nieuwe MBO niveau 4 opleiding Specialist Restauratie. Deze worden vastgelegd in een nieuw kwalificatiedossier.

Keuzedelen over restauratie

Omdat de restauratiebranche te maken heeft met een lage instroom van leerlingen, worden voor de algemene bouwopleidingen op MBO, keuzedelen over restauratie ontwikkeld. De ervaring leert dat kennismaking met ons mooie vak jongeren stimuleert te kiezen voor een specialistische restauratie-opleiding.

Kwaliteitsborging en kennisdeling

Binnen het project Centrum voor RestauratieTechniek wordt ook gewerkt aan een kwaliteitsborging, die wordt gedragen door de gehele restauratiesector en aan kennisdeling.

Het project Centrum voor RestauratieTechniek is gestart in 2014 en zal doorlopen tot eind augustus 2018. De projectresultaten worden ondergebracht bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen dat in 2017 van start is gegaan.

Voor meer informatie, zie de website van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

025].jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

030.jpg

031.jpg

032.jpg

033.jpg

034.jpg

035.jpg

036.jpg

037.jpg

038.jpg

039.jpg

040.jpg

041.jpg

042.jpg

043.jpg

044.jpg

045.jpg

046.jpg

047.jpg

048.jpg

049.jpg

050.jpg

051.jpg

052.jpg

053.jpg

054.jpg

055.jpg

056.jpg

057.jpg

058.jpg

059.jpg

060.jpg

061.jpg

062.jpg

063.jpg

064.jpg

065.jpg

066.jpg

067.jpg

068.jpg

069.jpg