01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

40 jaar Vakgroep

40 jaar Vakgroep: hoe het begon #1

Aan de wieg van de Vakgroep Restauratie stond Walter Kramer (1937 – 2010), zelfstandig architect met grote restauraties op zijn naam. Hij kwam op het idee dat het goed zou zijn wanneer restauratiebedrijven onderling contact zouden krijgen en een vorm van samenwerking zouden gaan ontwikkelen.  lees meer

40 jaar Vakgroep: samenwerking & EIB-onderzoek #2

De Vakgroep Restauratie heeft altijd rechtstreeks contact gezocht met beleidsbepalers in de monumentenzorg om de belangen van de leden voor het voetlicht te brengen. En met resultaat. Vanaf het begin zijn onze kernboodschappen: de noodzaak van continuïteit in subsidies om de werkgelegenheid op langere termijn te bewaken en het belang van het opleiden van... lees meer

40 jaar Vakgroep: waken over restauratieonderwijs #3

Het behoud van kennis en ambachtelijk vakmanschap is een speerpunt van de Vakgroep Restauratie. De restauratiesector is relatief klein, er dient voortdurend gewaakt te worden over de inhoud en het voortbestaan van de opleidingen. In de afgelopen 10 jaar zijn vrijwel alle gespecialiseerde restauratiebouwopleidingen uit het reguliere MBO-onderwijs verdwenen. lees meer

40 jaar Vakgroep: Kwaliteitsborging en certificering #4

Vanaf het begin stond de kwaliteit van restauratiewerk centraal bij de Vakgroep Restauratie. In 1992 besloot de Vakgroep werk te maken van een officiële erkenning in de vorm van een certificaat, wat leidde tot de mooie mijlpaal in 1997, toen de eerste ERB-certificaten konden worden uitgereikt aan de Vakgroep-leden. Daarna is er nog heel wat gebeurd op het gebied... lees meer

40 jaar Vakgroep: Samen optrekken voor het erfgoed #5

De Vakgroep Restauratie hecht grote waarde aan met elkaar optrekken zowel binnen de vereniging als leden onder elkaar, als met partijen binnen de erfgoedsector. Door samen op te trekken, kunnen partijen binnen de erfgoedsector elkaar versterken. Dat komt de kwaliteit en de continuïteit van de monumentenzorg ten goede.  lees meer

40 jaar Vakgroep: Samen verder werken aan kwaliteitsborging #6

Het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding’ uit 2017 krijgt een vervolg. Momenteel vinden er onder leiding van Jan van de Voorde interviews plaats met leden van de Vakgroep Restauratie, leden van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR, zie foto*) en leden van het GA-Platform Restauratie.  lees meer