01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

40 jaar Vakgroep: samenwerking & EIB-onderzoek #2

De Vakgroep Restauratie heeft altijd rechtstreeks contact gezocht met beleidsbepalers in de monumentenzorg om de belangen van de leden voor het voetlicht te brengen. En met resultaat. Vanaf het begin zijn onze kernboodschappen: de noodzaak van continu├»teit in subsidies om de werkgelegenheid op langere termijn te bewaken en het belang van het opleiden van restauratievaklieden. 

Om de kernboodschappen kracht bij zetten, laat de Vakgroep Restauratie vanaf 2000 gezamenlijk met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Restauratiefonds (NRF) het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) onderzoek verrichten naar de restauratieproductie in Nederland. Dit geeft inzicht in de stand van zaken in de monumentensector. Dit is de start van een met cijfers onderbouwd pleidooi voor een structureel overheidsbudget voor monumentenzorg. Het EIB voert in opdracht van de drie partijen in de daaropvolgende jaren met regelmaat nieuwe onderzoeken uit. De rapportages vinden hun weg naar bewindslieden en beleidsbepalers. Zo wordt in 2009 door de minister van OC&W, Ronald Plasterk, besloten tot modernisering van de monumentenzorg, waarin structureel budget voor monumentzorg wordt uitgetrokken.

Foto's: diverse restauraties van Vakgroepleden.