01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

De beleidsperiode ‘Erfgoed telt’ loopt ten einde

7-12-2021 | Wat gaat het nieuwe jaar de erfgoedsector brengen? De sector zit te springen om een vervolg op het erfgoedbeleid uit de afgelopen periode. Belangrijk voor de restauratiesector is daarbij continuïteit. 

Voorwaarden (we noemen er hier twee) voor behoud van ons erfgoed zijn 1. een goede kwaliteitsborging, waar overheden, opdrachtgevers en professionals/bedrijven in de restauratie houvast aan hebben, en 2. goed onderwijs voor restauratievaklieden en erfgoedprofessionals. De Vakgroep Restauratie werkt nauw samen met de Stichting ERM en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen om in deze voorwaarden te voorzien. 

24 kwaliteitsrichtlijnen en 10 restauratie-opleidingen

De Stichting ERM heeft de afgelopen jaren voor 20 beroepsgroepen 24 heldere kwaliteitsrichtlijnen ontwikkeld en het NCE heeft 10 nieuwe restauratieopleidingen ontwikkeld, die van 2018 t/m 2021 door 246 studenten zijn gevolgd.

Uitdagingen 

De komende jaren staat de erfgoedsector voor uitdagingen m.b.t. het klimaat, verduurzaming, digitalisering, nieuwe wetten (Wkb en Omgevingswet), wat vraagt om extra richtlijnen. Daarnaast is de voortzetting van de restauratieopleidingen noodzakelijk zodat er ook in de toekomst voldoende goed opgeleide vaklieden en erfgoedprofessionals zijn om ons erfgoed in stand te houden. 

Pijlers 

Certificering volgens de kwaliteitsrichtlijnen en onderwijs zijn dé pijlers voor behoud van restauratiekennis en -vakmanschap. Daarom is het van groot belang dat Stichting ERM en NCE de gevraagde financiële middelen ontvangen om hun activiteiten op deze gebieden te kunnen voortzetten en ontplooien. 

Zeven aanbevelingen

De Vakgroep Restauratie heeft samen met de VAWR en het GA-Platform Restauratie  zeven aanbevelingen gedaan om de kwaliteit in de restauratieketen te versterken. Deze zijn hier na te lezen: Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten.