01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Vakgroep onderstreept de boodschap van ERM voorzitter van Jacques Monasch

“Overheid, verplicht de richtlijnen” zei Jacques Monasch onlangs in zijn interview in Bouwbelang, het blad van de Aannemersfederatie Nederland. Dit is een punt dat ook door de marktpartijen in het vervolgonderzoek naar de niet opgeloste knelpunten uit het rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed' uit 2017 wordt genoemd. Met een dergelijke verplichting komt een goed functionerende instandhoudingsketen een stap dichterbij.

Met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen in het voorjaar van 2021 laten de Vakgroep Restauratie, de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en de gespecialiseerde aannemers in de Restauratie (GA-Platform Restauratie) op dit moment een vervolgonderzoek uitvoeren naar de niet opgeloste knelpunten uit het rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed' uit 2017.

In dit vervolgonderzoek wordt de instandhoudingsketen van het gebouwde erfgoed nauwkeurig in beeld gebracht en de schakels die voor verbetering vatbaar zijn, benoemd. Een van de punten die de marktpartijen duidelijk naar voren brengen in de consultatie van de achterbannen, is de wens dat overheden ERM certificering verplicht stellen bij het in de markt zetten van restauratiewerk. Dat komt niet alleen de kwaliteit van restauraties van het gebouwde erfgoed ten goede, maar betekent ook een geweldige stimulans voor andere restauratiebedrijven om hun certificering te behalen en te gaan voor kwaliteit.

Aan de hand van de uitkomsten van het rapport 'Instandhouding erfgoed met beleid' wil de Vakgroep met de overheid (OCW) in dialoog gaan over het borgen van continuïteit binnen de erfgoedsector, het bevorderen van ambachtelijk vakmanschap door middel van onderwijs en het borgen van kwaliteit binnen de erfgoedsector door de instandhoudingsketen van het gebouwde erfgoed gesloten te krijgen

Het uiteindelijke rapport zal in het najaar worden gepresenteerd aan de politieke partijen met als doel een plek te krijgen in de partijprogramma’s en volgend jaar in het regeerakkoord.