01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Zes oproepen om kansen erfgoed te verzilveren

Op 16 maart a.s. gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen, aanleiding voor een oproep van de erfgoedbranche aan de gemeenten, (toekomstige) wethouders en gemeenteraadsleden om de kansen, die erfgoed biedt, te benutten. Erfgoed maakt gemeenten leefbaar en aantrekkelijk. Gemeenten spelen een belangrijke, wettelijke rol om het erfgoed in stand te houden en te verbinden aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd. Dat vraagt om visie op tal van onderwerpen, inzet (capaciteit) en kennis. Hoe krijgt je dat voor elkaar?

Dat staat te lezen in het Erfgoedpamflet dat is uitgebracht door de zes erfgoedorganisaties. Zij vertegenwoordigen samen ruim 100 organisaties en bedrijven uit de monumentenwereld.

De Vakgroep Restauratie heeft meegeschreven aan het Erfgoedpamflet. De Vakgroep hecht aan een sterke kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten (zie Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten). Gemeenten vormen een belangrijke schakel in deze keten. Daarom vindt de Vakgroep het belangrijk dat gemeenten over voldoende kennis, kunde en capaciteit beschikken. Dat vormt een goede basis om de overige kansen te pakken.

Erfgoed biedt kansen om te investeren in de kwaliteit van de leefomgeving, bij de aanpak van de klimaatadaptatie en energietransitie, de verduurzaming van onze samenleving, de realisatie van honderdduizenden woningen, het leefbaar houden van het platteland en het steunen van de lokale economie. Erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners, economische innovatie en een interessant leef- en vestigingsklimaat. De oproep vanuit de erfgoedwereld luidt dan ook: benut de kansen!

De erfgoedsector heeft de complexe opgaven samengevat in zes oproepen:

1. Basis op orde: investeer in kennis, kunde en capaciteit in de gemeentelijke organisatie.
2. Benut bestaande gebouwen voor de woningopgave – maak en kansenkaart voor monumenten.
3. Gebruik de rijke sporen uit het landschap – verbind stad en land via een landschapsbiografie.
4. Ondersteun lokale cultuur, creatie en consumptie.
5. Zet erfgoed in als gids voor klimaatadaptatie, verduurzaming en energietransitie.
6. Bevorder de leefbaarheid van het platteland.

Het Erfgoedpamflet bevat een nadere uitleg, toelichting, voorbeelden en instrumenten. Kijk voor meer informatie op de speciale website www.erfgoedpamflet.nl.

Het Erfgoedpamflet is tot stand gekomen door de samenwerking tussen:

  • Federatie Instandhouding Monumenten (40 leden, waaronder de Vakgroep Restauratie);
  • Kunsten’92 (400 leden, waaronder 30 leden op het gebied van erfgoed/monumenten);
  • GA-Platform Restauratie (10 leden/belangenorganisaties op het gebied van de gespecialiseerde aannemerij);
  • VAWR (Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie, 20 leden);
  • Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (opleidingsinstituut voor restauratievaklieden en erfgoedprofessionals);
  • Erfgoed Academie (cursusinstituut voor erfgoedprofessionals).