01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Vraag het de vakman: Asbest in monumenten

Vraag: Kan ik asbest verwachten in mijn monumentenpand?


Tekst en foto: Robert van de Pol, Aannemingsbedrijf Draisma B.V.

Antwoord

Asbest bestaat uit gesteente met daarin mineralen met taaie, onbrandbare vezels. Het was eeuwenlang een goedkope, makkelijk te produceren grondstof. Zowel de Grieken als de Romeinen pasten het materiaal toe. In Nederland werd het veel ingezet in de woning- en utiliteitsbouw, vooral tijdens de wederopbouw (1940-1965). 

Tot 1980 is asbest wereldwijd in ruim vijfendertighonderd verschillende producten gebruikt, onder meer in vloerbedekking (vinyl en linoleum), vilt onder vloerbedekking, dakbeschotten, betimmeringen, afdichtingen van kachels, cv-ketels, kitten en stopverf. Al vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw bestonden vermoedens dat asbest schadelijk is voor de gezondheid. Desondanks bleef het een aantrekkelijk product, omdat goede alternatieven ontbraken. Pas in juli 1993 kwam er in Nederland een algeheel verbod op het bewerken, verwerken en in opslag houden van asbest. Dus ja, het is goed mogelijk dat er asbest c.q. asbesthoudende materialen in uw monument aanwezig zijn, mogelijk van oorsprong of toegevoegd bij latere verbouwingen. 

Als u gaat restaureren of renoveren heeft u voor de vereiste omgevingsvergunning een asbestinventarisatie nodig. Laat deze uitvoeren door een bureau met specifieke kennis van toepassing van asbest in oude gebouwen. Tip: vraag uw architect of aannemer welke partij zij hiervoor aanbevelen. 

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroeplid Aannemingsbedrijf Draisma B.V.
Voor meer informatie: www.draisma.nl.

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via redactie@herenhuis.nl.

Download het artikel hier.