01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Vraag het de vakman: Aangetast gevellijstwerk vervangen of herstellen?

Door een onopgemerkte gootlekkage is het gevellijstwerk onder de goot van ons rijksmonument aangetast en deels verrot. Moet nu de gehele lijst worden vernieuwd?

Tekst: Dijkhof Bouw
Foto's: J.W. Tiecken (Dijkhof Bouw) en JUUL FOTOGRAFIE

Vraag:

Door een onopgemerkte gootlekkage is het gevellijstwerk onder de goot van ons rijksmonument aangetast en deels verrot. Moet nu de gehele lijst worden vernieuwd?

Antwoord:

Een gevellijst kan uit verschillende materialen zijn samengesteld, zoals gestukadoorde lijsten, uit houten lijsten gemonteerd op gevelklossen of een combinatie van deze twee. Voor de bereikbaarheid van de herstel werkzaamheden is vaak een gevel- of rolsteiger noodzakelijk, voor kleine reparaties kan een hoogwerker volstaan.

Bij een aangetaste houten gevellijst is het niet altijd noodzakelijk om de gehele lijst te vervangen. De lijst is namelijk opgebouwd uit verschillende delen en deze zijn onafhankelijk van elkaar te herstellen of te vervangen. Het is van belang dat de aantastingen tot op het gezonde hout worden verwijderd. Indien er zwamaantasting wordt waargenomen, moet een groter deel van het hout worden verwijderd, omdat zwamdraden ook in het gezonde hout kunnen doorwoekeren.

Het lijstwerk dient gerestaureerd te worden met een gelijke houtsoort en detaillering als het bestaande werk. Alleen als de bestaande uitvoering constructiefouten heeft waardoor bijvoorbeeld inwatering zou optreden, kiest de restauratietimmerman voor een verbeterde detaillering en uitwerking.
De restauratietimmerman zal voor de herstelwerkzaamheden een werkplan opstellen en dit bij de uitvoering van de werkzaamheden volgen.

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroeplid Dijkhof Bouw uit Klarenbeek. Voor meer informatie: www.dijkhofbouw.nl.

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.