01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Vraag het de vakman: Isoleren en nokvorsten 

Let op goede verluchting


Tekst en dwarsdoorsnede: Bouwbedrijf Van de Ven

Vraag:

Wij willen het dak van ons monument isoleren, liefst vanaf de buitenzijde. We hebben gehoord dat er problemen kunnen ontstaan onder de nokvorsten. Hoe zit dat? 

Antwoord:

Om een bestaand pand energetisch te verbeteren, kan het dak van binnen en buiten geïsoleerd worden. Deze keuze is maatwerk en afhankelijk van de situatie. Er zijn voors en tegens voor isoleren aan de binnenzijde (de buitenzijde blijft in takt, maar goed aanbrengen van een dampdichte laag is altijd een aandachtspunt) of isoleren aan de buitenzijde (de bestaande lijnen worden anders). Er komen steeds meer dampopen systemen. Als u daarvoor kiest, zijn er weer andere afwegingen te maken.

Wanneer u besluit aan de buitenzijde te isoleren, worden de pannen gedemonteerd, gesorteerd, waar nodig schoongemaakt en opgeslagen. Na controle en eventueel herstel van het dakbeschot -met extra aandacht voor de muur, goot en nokdetails - kan de dampdichte laag, de isolatie en de dampopen laag met tengels en panlatten worden aangebracht. Aansluitend worden de bestaande pannen herplaatst, waar nodig met bijlevering van bijpassende pannen.

Voorkom rotting onder de nokvorst

De nokaansluiting vraagt extra aandacht. Enerzijds wil je de gesmeerde uitstraling behouden, anderzijds wil je de ventilatie van de nok waarborgen. Een veel voorkomend probleem is dat, als nokvorsten in de specie gelegd worden, de ruiter na verloop van tijd nat wordt en er een rottingsproces ontstaat.

Om dit vochtprobleem rond de ruiter te voorkomen, vouwen we over de ruiter een rvs steengaas, die we vastzetten met een rvs schroef. Bovenop en aan de 2 zijkanten van de met steengaas beklede ruiter leggen we specie. Daar leggen we dan de nokvorst in. Als je 6 nokken hebt gelegd, kan je bij de eerste beginnen met afsmeren. Doordat je nat in nat werkt, ontstaat een homogene massa. Zo blijft de ruiter vrij liggen van specie en kan het toch zijn verluchting behouden.

Vergunning

Voor het isoleren van uw monument heeft u een vergunning nodig. Het is complex werk, waar veel vakkennis bij komt kijken. Laat uw monument dus door een erkend restauratiebouwbedrijf isoleren.

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroeplid Bouwbedrijf Van de Ven uit Veghel.
Voor meer informatie: www.bouwbedrijfvandeven.nl

Vraag het de vakman!

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.