01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

Vraag het de vakman: isolatie monument

Kan ik mijn monument isoleren?

Tekst/foto: Van den Bouwhuijsen

Vraag:

Kan ik mijn monument isoleren?

Antwoord:

Dit is een korte, maar moeilijke vraag, waarop we in kort bestek alleen globaal op de belangrijkste aandachtspunten kunnen wijzen.

Als u uw monument wil verduurzamen, moet er eerst een grondig onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden en de beperkingen van uw monument. Door praktijkkennis en wetenschappelijke bouwfysische kennis met elkaar te combineren, komt kennis en informatie ter beschikking om de keuzes en ingrepen te onderbouwen.

Voor bewoners en gebruikers van monumenten is het belangrijk om hun panden te verduurzamen. Ze moeten met hun vragen wel goed gestuurd en geholpen worden door goede adviseurs met specifieke kennis.

Via de bouwkundige schil gaat er vaak veel energie verloren. Bij de kozijnen ervaart men dan ook tocht en koudeval. Thermische verbetering van de buitenschil is een mogelijke oplossing, maar er zijn geen standaard oplossingen. De oplossing is maatwerk, omdat de bouwfysische effecten van een extra isolatielaag risicovol zijn voor het monument. Vochtbelasting door condensvorming na onoordeelkundig aangebrachte isolatie is een groot risico. Dit kan leiden tot houtrot, schimmel en andere problemen.

Vergunningsplichtig

Om problemen te voorkomen, is het raadzaam om deze plannen door een erkend restauratiebouwbedrijf en een bouwfysicus te laten uitwerken en berekenen. De oplossingen dienen vooraf met de afdeling monumentenzorg van uw gemeente besproken te worden. Maatregelen ter verduurzaming van uw monument zijn vergunningsplichtig.

Deze vraag werd beantwoord door Vakgroeplid Van den Bouwhuijsen BV uit Den Bosch.
Voor meer informatie: www.bouwhuijsen.nl.

De leden van de Vakgroep Restauratie, allen erkend restauratiebouwbedrijf, hebben de deskundigheid en de ervaring om u te helpen uw pand te verduurzamen.
Lees hier verder: Herbestemming en Duurzaamheid.

Vraag het de vakman!

Leg uw vraag over een restauratie- of onderhoudsklus voor aan de vakmensen van de Vakgroep Restauratie. De Vakgroep Restauratie is de branchevereniging van erkende restauratie bouwbedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderhoud, planvorming, herbestemming en restauratie van monumenten en beeldbepalende historische gebouwen.

Voor meer info: www.vakgroeprestauratie.nl
Stel uw vraag via info@vakgroeprestauratie.nl.